Mycket nytt att upptäcka
Svamparna utgör ett eget rike av organismer, som är mer besläktat med djur än med växter. I hela världen har man beskrivit 72000 arter, men eftersom svampforskarna är så få, återstår enligt Dictionary of Fungi 1.5 miljoner arter att beskriva. Kunskaperna om svamparnas fysiologi eller kemi är förstås ännu mer ofullständiga.

Inget lärosäte i Sverige har mykologi som ett självständigt ämne, men vi tror att det är just bland dessa dåligt undersökta organismer som de närmaste årens viktigaste biologiska och kemiska produkter kommer att hittas.

Vad är Svampforum?
Svampforum är en vision där disputerade forskare med spetskompetens i molekylär systematik, ekologi, fysiologi/odling, farmakognosi, toxikologi samt mat- och näringslära samlas under ett tak. Svampforums forskningsfokus kommer att ligga på svampar av intresse för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi skall dock satsa på andra arter än de klassiska sex svampsläkten som utgör 90% av världens produktion.

Svampforum skall även rymma en avancerad undervisningsdel med ett publikt museum och ett mykoretum (svampträdgård).

Svampforums referensgrupp som planerade förslaget som lanserades 2007:
Docent Eric Danell, Uppsala universitet - koordinator, fysiologi
Docent Håkan Wallander, Lunds universitet - ekologi
Professor Lars Bohlin, Uppsala universitet - farmakognosi
Docent Anders Backlund, Uppsala universitet - farmakognosi
Professor Åke Bruce, SLV - mat- och näringslära
Docent Christer Andersson, SLV - toxikologi
Professor Margaretha Jägerstad, SLU - mat- och näringslära
Adjunkt Elisabeth Bååth, Umeå universitet - utbildning och fysiologi

Övrig expertis
Carl Jan Granqvist, Projekt Måltidsmuseum, Grythyttan
Karin Martinsson, Uppsala universitets botaniska trädgård
Staffan Thorman, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Svampforum presenteras mer utförligt i denna folderKarljohanstiftelsen tackar följande donatorer:

Hildur Nordins Minnesfond
Forskningsrådet FORMAS (bidrag förvaltas av Uppsala universitet)
Nils Stormby, Malmö
Länsstyrelsen i Uppsala län
Uppsala universitet
Funginova AB
Gotlandstryffel AB
Cantharellus AB
AIMEX AB
Smartlend: smslån
Svampkonsulenternas Riksförbund
Svenska svampodlarföreningen
Ugerups champinjonodling
Låna med hjälp av smslån
Uppsala Svamklubb

Doris Brändström, Ånäset
Mona Hellkvist, Saltsjöbaden
Lennart Holm, Uppsala
Roland Moberg, Uppsala


Alla riksdagspartier stöder Svampforum!

Tillbaka till Karljohanstiftelsens hemsida