In English

Ordet "holistisk" använder vi som motsats till "specialiserad" d.v.s. vi försöker se organismerna ur ett brett perspektiv samtidigt, alltså länka systematik, ekologi, fysiologi/odling, farmakognosi, toxikologi och mat- och näringslära. Vidare så skall den tillämpade aspekten vara lika värdefull som den grundvetenskapliga.

Det har nämligen förekommit att kemister publicerat hypoteser om fysiologi utan att ha diskuterat med fysiologer, eller att kemister, medicinare och biologer inte konsulterar varandras databaser. Det har också hänt att biologer funnit tryffel utan att varsko markägaren, som senare tvingats sälja marken på exekutiv auktion, omedveten om det svarta guldet.

Med holistisk syn menar vi alltså att alla aspekter förenas i en hjärna, med respekt för olika vetenskapsfält och respekt för samhällsekonomi. Vidare så rymmer begreppet en brygga mellan forskning, utbildning och produktion. Inom biologin är detta synsätt ovanligt.