Aktivitet 2007-2015

Karljohanstiftelsen grundades sedan vi fått besked om total finansiering av Svampforum av en enskild donator. Stiftelseformen var den bästa lösningen, enär donatorn upprördes av universitetets förvaltningsavgift som var drygt 40%. Tanken var att basunera ut donationen i samband med Linnéjubileet 2007.

Donatorn hann dock avlida innan kontraktet var klart, och de medel som redan betalats ut var vi enligt donatorns revisor tvungna att spendera redan samma år. Vi investerade i dyrbara medicin- och matsvampsmycel (Cordycpes och Phaeogyroporus), och vi har fortsatt forskningen i Japan och Thailand. Svenska företag och universitet har inte ställt upp med några medel, trots att Lunds universitet hade ett avtal om att fritt förfoga över cordycpes-samlingen i jakten på nervskyddande cyklosporiner. De saknade medel att ens sörja för mycelens överlevnad. I augusti 2010 reser föreståndaren på inbjudan av den kinesiska staten till Kina för att inleda ett samarbete, som förhoppningsvis skall ge stiftelsen kapitaltillskott. Vi är beredda att helt släppa allt know-how till Kina om de kan kompensera stiftelsen ekonomiskt. Övriga mindre donationer förvaltas som förut av stiftelsen i form av aktier.

Efter Linnéjubileet 2007 har vi på inrådan av universitet övergivit tanken på stordonationer, vilka är extremt sällsynta i Sverige. Vårt fokus nu är att dels skapa egna pengar via forskning på svamp och royalties, dels via opinionsbildning verka för en statlig finansiering till vilken Karljohanstiftelsen kan bidra. Detta försenar Svampforum avsevärt, och ger inte samma frihet som i ursprungsförslaget, men i det långa perspektivet spelar det ingen roll. Tanken om ett Svampforskingsinstitut var aktuell redan på 1970-talet.

I och med att Eric Danells tjänst upphörde vid Uppsala universitet i januari 2009, har stiftelsens adress tillsvidare flyttats till Nyköping.

Aktivitet 2005-2007
Karljohanstiftelsen grundades på Uppsala slott den 4 oktober 2005. Ändamålet är att främja holistisk vetenskaplig forskning och utbildning om mat- och medicinalsvampar.

Genom att fokusera resurser på dessa dåligt kända organismer, gagnas forskning, industri och vetande.

Vi tar inte emot ansökningar, utan väljer själva projekt och mottagare.

Det primära syftet enligt stiftelsens statuter är att skapa Svampforum. Vi tackar våra sponsorer Casinocus.com samt Smartlend.se


Karljohanstiftelsen fick av Landshövding Anders Björck uppdraget att koordinera svampdagarna till Linnés minne 14-16 september 2007.

Forskningsnätverket Svampforum och skriften Opera Mycologica invigdes av H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 14 september 2007. Kronprinsessan delade också ut priset "Outstanding Mycological Research of Benefit to Society" till de fem första arbetena nedan. Kronprinsessan delade även ut Nils Stormbys Linnéstipendium till Fumito Sasaki från Hokkaido University.

Opera Mycologica volym 1, 81 sidor (pdf). Innehåll:

Hans-Henrik Kristensen
On the success with Plectasin - a new antibiotic from a mushroom.
Amelia Kivaisi
Mushroom cultivation in Tanzania - a new industry.
Jeanne D. Mihail and Johann N. Bruhn
Bioluminescence is widespread within the Kingdom of Fungi.
Saisamorn Lumyong, Rarunee Sanmee and Pipob Lumyong
Is large scale cultivation of boletes possible?
Zhuming Tan, Airong Shen, Shaochun Fu
Successful cultivation of Lactarius hatsutake.
Christina Wedén
Research on Choiromyces venosus - a new delicacy?
Eric Danell
Om svensk svampexport år 1820.
Eric Danell
Handledargenealogi (2004-1454): från Wedén via Linné till Andronicus Callistus.


Styrelseordförande och Föreståndare: docent Eric Danell, Nyköping
Övriga styrelseledamöter: Dr Ignacio Rangel-Castro, Örebro och Arnold Westberg, Jormlien.
E-post: Föreståndarens Förnamn.Efternamn@karljohanstiftelsen.se
Adress: c/o Eric Danell, Bagaregatan 9B
611 31 Nyköping.
Telefon: 0155-287742.
Organisationsnummer: 802425-0071
Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Stockholms län.